Het ontwerpen van een smartphone app van een elektronisch patiënten dossier

USER is een elektronisch patiënten dossier waarin gegevens van patiënten kunnen worden vastgelegd en beheerd door zorgpersoneel in de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat om gegevens zoals intakes, agenda afspraken, medicatie, persoonlijke informatie, diagnoses, behandelplannen, vragenlijsten en meer. USER is op dit moment alleen beschikbaar op computers, laptops of grote tablets. Het doel is om een USER smartphone app te ontwerpen met functionaliteit die zorg medewerkers op de smartphone willen.

Er is onderzoek gedaan naar welke onderdelen van USER in de app moeten komen. Daarnaast is onderzocht hoe apps gebruiksvriendelijk en ergonomisch kunnen worden ontworpen. Vervolgens is een interactief prototype van de USER app ontworpen. Dit kan worden gebruikt als basis ontwerp voor de app die ontwikkeld gaat worden. Die app zal beschikbaar worden op Android en iOS smartphones.


Datum:30 januari 2017Cijfer:9,0Voor:Impulse Info Systems, Universiteit TwenteVak:Afstudeeropdracht Bachelor